Πολιτική Απορρήτου

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Αριστείδης Νικ. Κυβετός & ΣΙΑ Ο.Ε. (Κοσμηματοπωλείο Κυβετός) στην δικτυακή διεύθυνση www.kyvetos.gr, μέσω της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ενημερώνει με σαφήνεια τους χρήστες του περί της συλλογής, επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων, από και σχετικά με αυτούς, που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συνδεδεμένων με αυτό ιστότοπων και εφαρμογών. Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν για ποιόν λόγο συλλέγονται ορισμένα προσωπικά τους δεδομένα και πώς χρησιμοποιούνται. Ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε οποιαδήποτε υπηρεσία του. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη συμφωνία τους με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Το Κοσμηματοπωλείο Κυβετός σέβεται απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματός του και έχει ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλειά τους. Τα χειρίζεται με ειδική μέριμνα και πάντοτε σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον εφαρμοστικό Εθνικό Νόμο και την ισχύουσα Νομοθεσία. Φροντίζει, ως υπεύθυνο για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την θωράκισή τους και να συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές που διέπουν την προστασία και την χρηστή διαχείρισή τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών του. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο άτομο (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου). Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω των πληροφοριών που χορηγούν εθελοντικά οι χρήστες μέσω των ηλεκτρονικών φορμών εγγραφής, δημιουργίας και διαχείρισης λογαριασμού, παραγγελίας προϊόντων και επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πέραν των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν οι χρήστες στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ορισμένα πρόσθετα δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies, με σκοπό την διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών του προς αυτούς. Οι παρακάτω αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα των χρηστών του, καθιστούν σαφές οτι το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό απέναντι στα ατομικά δικαιώματά τους και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Συνεπώς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επιθυμεί να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα για κάποια διευκρίνηση που χρειάζεται ή για κάποια απορία ή αίτημα που έχει, μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει το μήνυμά του στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@kyvetos.gr.

Προσωπικά δεδομένα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κοσμηματοπωλείου Κυβετός συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της τήρησης της νομοθεσίας και της εύρυθμης παροχής των υπηρεσιών και λειτουργιών του. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα βάσει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει, μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, και απώλεια, καταστροφή ή φθορά, ενώ επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Δεν διατηρεί τα δεδομένα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία (εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την τήρηση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης, για σκοπούς αρχειοθέτησης, για λογιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων) και πάντοτε τα διαχειρίζεται με ειδική μέριμνα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν εθελοντικά οι χρήστες κατά τη διαδικασία δημιουργίας ή διαχείρισης των προσωπικών λογαριασμών τους, κατά τη διαδικασία παραγγελίας προϊόντων και μέσω των ηλεκτρονικών φορμών του, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό τους, την διεύθυνσή τους, το τηλέφωνό τους, τα στοιχεία τιμολόγησης που απαιτούνται για την έκδοση παραστατικών, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και το περιεχόμενο της εκάστοτε παραγγελίας ή επικοινωνίας τους. Επίσης, συλλέγει με αυτοματοποιημένο τρόπο ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και δραστηριότητες των χρηστών όταν αυτοί χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Για παράδειγμα, για να επιτραπεί η σύνδεση των χρηστών με τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι διακομιστές του ενδέχεται να λαμβάνουν και να καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, την συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής τους, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού, υλικού ή/και γεωγραφικής θέσης. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό κατάστημα ενδέχεται να συλλέγει cookies ή/και εικονοστοιχεία ή/και beacons, για την λήψη πληροφοριών σχετικά με την χρήση, από μέρους των χρηστών, των υπηρεσιών του όπως -για παράδειγμα- τις σελίδες που έχουν επισκεφθεί, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχουν υποβάλλει και το περιεχόμενο που έχουν δει.

Τα δεδομένα που συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημα από και σε σχέση με τους χρήστες του, χρησιμοποιούνται για:

Να παρέχονται στους χρήστες οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του,

Να αναλύονται και να βελτιώνονται οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες του,

Να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες και οι αποστολές προϊόντων, να προωθούνται λογαριασμοί, παραστατικά και υπομνήσεις πληρωμής, και να εισπράττονται οι πληρωμές για τα προϊόντα του,

Να παρέχονται απαντήσεις στις ερωτήσεις και στα αιτήματα των χρηστών,

Να αποστέλλονται στους χρήστες εμπορικές -μη προωθητικές- ενημερώσεις, καθώς και ειδοποιήσεις τις οποίες έχουν συμφωνήσει να λαμβάνουν,

Να αποστέλλονται στους χρήστες ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν, καθώς και ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν (εάν έχουν συναινέσει σε αυτό και παρέχοντάς τους πάντοτε την δυνατότητα να ενημερώσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα οτι δεν επιθυμούν πλέον την αποστολή ανάλογων ενημερώσεων),

Να παρέχονται σε τρίτα μέρη στατιστικές πληροφορίες, σχετικές με τους χρήστες (χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να προσωποποιήσουν κανέναν χρήστη μέσω αυτών),

Να διατηρείται ο ιστότοπος www.kyvetos.gr και οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστότοποι και εφαρμογές, ασφαλείς και να αποφεύγονται απάτες ή οποιουδήποτε είδους κακόβουλες ενέργειες κατά του ιστότοπου και των χρηστών του,

Να προστατεύονται τα νομικά δικαιώματα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, για σκοπούς συμμόρφωσής του με τους ισχύοντες νόμους και για την δυνατότητα ανταπόκρισής του σε τυχόν αιτήματα κυβερνητικών αρχών.

Κανείς άλλος, πλην του Κοσμηματοπωλείου Κυβετός, δεν έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημά του, ούτε προωθούνται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας, για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Το δεδομένα επεξεργάζεται ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ηλεκτρονικού καταστήματος που τελεί υπό τον έλεγχο του Κοσμηματοπωλείου Κυβετός και επιλέγεται βάσει επαγγελματικών προσόντων, τεχνικών γνώσεων, αξιοπιστίας και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου, καθώς και συνεργαζόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, που επεξεργάζονται συγκεκριμένα δεδομένα ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Κοσμηματοπωλείου Κυβετός ή/και σύμφωνα με τις εντολές του. Το Κοσμηματοπωλείο Κυβετός δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματός του και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητάει από τους χρήστες του να μην υποβάλλουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την υγεία, την σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, τα βιομετρικά δεδομένα και το ποινικό υπόβαθρό τους ή την συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις) με οποιοδήποτε τρόπο στις υπηρεσίες ή μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης δεν συλλέγει, δεν καταγράφει, δεν ελέγχει, δεν επεξεργάζεται και δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε οικονομικά δεδομένα των χρηστών (π.χ. αριθμούς πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών). Οι ηλεκτρονικές πληρωμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών Stripe. Το Stripe αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους και ασφαλείς επεξεργαστές ηλεκτρονικών συναλλαγών παγκοσμίως. Το Stripe επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα που υποβάλλει ο εκάστοτε χρήστης για την διενέργεια ηλεκτρονικής πληρωμής με τραπεζική κάρτα (όπως τον αριθμό της κάρτας του, την ημερομηνία λήξης της κάρτας του, τον κωδικό CVC της κάρτας του) και η πληρωμή πραγματοποιείται δίχως το ηλεκτρονικό κατάστημα να συλλέγει, να καταγράφει, να ελέγχει, να επεξεργάζεται, να αποθηκεύει ή να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε από αυτά τα δεδομένα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαβιβάζει στο Stripe μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για την διεκπεραίωση της εκάστοτε πληρωμής, ενω η σελίδα παραγγελίας όπου εισάγονται τα ανάλογα δεδομένα για να διαβιβαστούν στο Stripe, προστατεύεται από πιστοποιητικό κρυπτογράφησης SSL (όπως και κάθε άλλη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπου εισάγονται προσωπικά δεδομένα), για την μέγιστη ασφάλειά τους. Οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για την Πολιτική Απορρήτου του Stripe στην δικτυακή διεύθυνση stripe.com/privacy.

Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος διατηρούν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων τους σε περίπτωση ανακρίβειας, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων τους (υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται νόμιμη υποχρέωση ή άμεσο έννομο συμφέρον του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διατήρησή τους), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους, δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων τους και δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων τους. Κάθε χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@kyvetos.gr για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εφόσον απαιτείται επιπλέον χρόνος για κάποιο αίτημα, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμα μήνες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν διατηρεί τα δεδομένα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Γενικά, το χρονικό διάστημα που τα διατηρεί δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν αυτό είναι απαραίτητο για την τήρηση οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης ή δικαιώματός του. Τα δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλες χώρες είτε εντός είτε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε κάθε περίπτωση, το ηλεκτρονικό κατάστημα φροντίζει πάντα ώστε να υπάρχουν κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα και οι συνδεδεμένοι με αυτό ιστότοποι και εφαρμογές, χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία που περιέχουν έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων), τα οποία στέλνονται από τον εκάστοτε διακομιστή στον browser όπου και αποθηκεύονται. Κάθε φορά που ο browser ζητάει μια σελίδα από τον διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης. Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τους χρήστες, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα και αφορούν τους χρήστες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies. Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις κλείσει ο browser. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Υποχρεωτικά Cookies: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να διασφαλίστεί η βέλτιστη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος και να διευκολυνθεί η περιήγηση των χρηστών.

• Λειτουργικά Cookies: Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για την εξέταση της εμπειρίας των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα με απώτερο σκοπό την βελτιστοποίησή της. Με την χρήση διαδικτυακών στατιστικών που παρέχονται από την υπηρεσία Google Analytics (Πολιτική Απορρήτου) το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αναλύει τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες καθώς και άλλα στατιστικά (π.χ. χρόνος παραμονής, αριθμός σελίδων ανά επίσκεψη) ώστε να βελτιώνει το περιεχόμενό του.

• Cookies άλλων ιστοσελίδων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies: Σε ορισμένους τομείς του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να γίνεται χρήση cookies που δεν έχουν άμεση σχέση με το ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά αφορούν συνεργάτες, διαφημιστές, χορηγούς ή τρίτες ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν δικά τους cookies εφόσον οι συγκεκριμένοι τομείς περιέχουν δεδομένα τους (π.χ. videos του YouTube). Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ελέγχει τα εν λόγω cookies ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά και καλεί τους χρήστες να ελέγξουν την Πολιτική Απορρήτου του εκάστοτε τρίτου μέρους για περισσότερες πληροφορίες περί αυτών των cookies.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι χρήστες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν cookies, μπορούν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιούν αναλόγως ώστε είτε να τους ειδοποιεί για την χρήση cookies είτε να μην επιτρέπει την χρήση τους. Εντούτοις, θα πρέπει να λάβουν υπ΄ όψιν ότι τυχόν ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την χρήση cookies μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο ή/και την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, ευκολιών πλοήγησης ή ορισμένων λειτουργιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η μη πραγματοποίηση ανάλογων ρυθμίσεων νοείται ως αποδοχή της λήψης και αποθήκευσης cookies από το ηλεκτρονικό κατάστημα και τους συνδεδεμένους με αυτό ιστότοπους και εφαρμογές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποτροπή της χρήσης cookies ή την διαγραφή των cookies από τον εκάστοτε browser, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παρακάτω συνδέσμους:

Επίσης, μπορούν να κλικάρουν εδώ για να αποτρέψουν τα cookies του Google Analytics και να επισκεφθούν τον ιστότοπο allaboutcookies.org για να ενημερωθούν περαιτέρω για τα cookies.

Αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου

Η ανωτέρω Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος του Κοσμηματοπωλείου Κυβετός χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε οποιαδήποτε υπηρεσία του. Οι χρήστες οφείλουν να την διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών του, υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου του. Εάν δεν συμφωνούν, οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να επικαιροποιεί ή να ανανεώνει την Πολιτική Απορρήτου του κατά διαστήματα, συνεπώς κάθε χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@kyvetos.gr ανά πάσα στιγμή.

icon-angle icon-bars icon-times